ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1579 - Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.