ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3685 - Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.