Οδηγός Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στις Νοσοκομειακές δραστηριότητες (Υπ. Εργ. Πρ. & Κοιν/κών Ασφαλίσεων - Κυπριακή Δημοκρατία)