Εσωτερικός Κανονισμός Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων (Γ. Ν. Θ. Ιπποκράτειο)