Υπ. Υγείας: Οδηγίες για τις ενδοϋπηρεσιακές μετακινήσεις νοσηλευτικού προσωπικού