Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών