Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87 - Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των Νοσοκομείων.