Όροι προϋποθέσεις ειδικής εκπαίδευσης στη νοσηλευτική χειρουργείου (Υπουργική Απόφαση)