"Χιούμορ - Γέλιο - Σάτιρα" by Mitsaras ►
◄ "Χιούμορ - Γέλιο - Σάτιρα" by Mitsaras
Join Me On Facebook
Καλώς ήρθατε, στο Blog μου! Πρόκειται για μια ιδιωτική πρωτοβουλία και προσπάθεια, ενός απλού νοσηλευτή, που σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο, την ενημέρωση και πληροφόρηση, συναδέλφων και μη, καθώς και εμού του ιδίου, για επίκαιρη ειδησεογραφία, με σεβασμό προς τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα και τους αγώνες του Συλλόγου Εργαζομένων Γ.Ν. Κομοτηνής. ΔΕΝ υπάρχει προσωπικό συμφέρον, ΔΕΝ ακολουθείται κάποια "γραμμή", ΔΕΝ εξυπηρετούνται συμφέροντα, κομματικά, συνδικαλιστικά ή οικονομικά και δεν το κάνω, για τα likes, όπως με κατηγόρησε κάποιος, που ενοχλήθηκε... Ας μη πάρω, ούτε ένα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν σημαίνει, απαραίτητα, ότι οι κοινοποιήσεις, αντιπροσωπεύουν, προσωπικές απόψεις και θέσεις. "Παρακολουθούνται", με ειδικό λογισμικό (RSS), 100άδες ειδησεογραφικές σελίδες, με σκοπό, την αντικειμενική συλλογή, χρήσιμων πληροφοριών και επίκαιρης ειδησεογραφίας, από το διαδίκτυο, με θέματα, κυρίως ιατρο-νοσηλευτικά, εργασιακά, συνταξιοδοτικά, οικονομικά, κοινωνικά... και πολλά άλλα, γενικού ενδιαφέροντος. Για να ακούσετε ήχο, από κινητό τηλέφωνο, πηγαίνετε, στο κάτω μέρος της οθόνης σας και πατήστε, εκεί που λέει "προβολή έκδοσης ιστού". Αν ο ήχος, δεν ξεκινήσει αυτόματα, πατήστε το τριγωνάκι (play), στο widget, με τα ραδιόφωνα (λειτουργεί τέλεια, με Chrome και Mozilla). Ευχαριστώ, για τις επισκέψεις! Καλή βάρδια, σε όλο τον κόσμο!

Συνολικές προβολές σελίδας

Δείτε με ποια κριτήρια, γίνονται οι μετακινήσεις των νοσηλευτών, στα νοσοκομεία!

Κατηγοριοποίηση των τμημάτων

Με βάση την εισήγηση του ΕΣΑΝ, ξεκινά και η κατηγοριοποίηση του κάθε τμήματος με βάση τη βαρύτητα. Γι’ αυτό σε κάθε νοσοκομείο συστήνεται από τη Νοσηλευτική Επιτροπή ειδική επιτροπή κατηγοριοποίησης των τμημάτων που κατατάσσει τα τμήματα σε βαρύτητα κι επανεξετάζει κάθε 2 έτη την κατάταξη.

Η επιτροπή είναι 7μελής, συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την κατάταξη κι αποτελείται από:
– τη διευθύντρια/διευθυντή ως πρόεδρο,
– 2 υποδιευθύντριες/υποδιευθυντές,
– 2 προϊστάμενες/προϊσταμένους,
– 1 αναπληρώτρια προϊσταμένη/αναπληρωτή προϊστάμενο,
– 1 νοσηλεύτρια/νοσηλευτή,
με τρόπο ώστε να εκπροσωπούνται κατά το δυνατόν όλες οι βασικές ειδικότητες.

Εκτός της Διευθύντριας, τα μέλη της επιτροπής κατηγοριοποίησης ορίζονται με κλήρωση. Η θητεία της επιτροπής είναι 4ετής, εκτός εάν προηγηθούν κρίσεις, οπότε η νέα σύνθεση ακολουθεί τις κρίσεις. Στις περιπτώσεις που κάποιο μέλος της αλλάξει ιδιότητα, απαλλάσσεται των καθηκόντων του και στη θέση του κληρώνεται νέο. Τις αιτήσεις εξετάζει η επιτροπή κάθε χρόνο και καταθέτει σχετικό υπόμνημα στην Διεύθυνση Ν.Υ.

Τα κριτήρια μετακίνησης

Το Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης της Νοσηλευτικής (ΕΣΑΝ) μετά από σχετικές αναλύσεις προτείνει στον υπουργό Υγείας σειρά κριτηρίων που θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν για να μετακινείται ένας νοσηλευτής. Τα κριτήρια που προτείνονται είναι τα εξής:

1. Η ενδοϋπηρεσιακή μετακίνηση των προϊσταμένων τμημάτων γίνεται με απόφαση Διοικητή ύστερα από εισήγηση της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης.

2. Η ενδοϋπηρεσιακή μετακίνηση του νοσηλευτικού προσωπικού και των αναπληρωτών προϊσταμένων είναι αρμοδιότητα της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης και γίνεται μετά από εισήγησή της στο Διοικητή, στο σύνολο των Νοσηλευτικών Τομέων.

3. Τα νοσηλευτικά τμήματα κατατάσσονται σε βαριάς, μέτριας και ελαφριάς βαρύτητας, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που ορίζει η διεθνής βιβλιογραφία. Σε όσα τμήματα δεν είναι δυνατή η ένταξη σε κατηγορία (π.χ. ενδοσκοπικό τμήμα), η ένταξη γίνεται με βάση (α) τη γνώση από τις διεθνείς βιβλιογραφικές πηγές, (β) την εμπειρική γνώση του νοσοκομείου, (γ) τον αριθμό των παρεμβάσεων, (δ) την εμπειρία που απαιτείται.

4. Προτεραιότητα στο κριτήριο μετακίνησης έχει η βαρύτητα του τμήματος και τα χρόνια υπηρεσίας σε αυτό. Υψηλές ειδικεύσεις εξετάζονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, συνεκτιμώντας τα τυπικά προσόντα. Η απόκτηση από το νοσηλευτή μιας εκ των ειδικοτήτων, λαμβάνεται υπόψη σύμφωνα με τις διατάξεις

5. Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να καλύπτει και τις 3 κατηγορίες βαρύτητας μένοντας τουλάχιστον 7 χρόνια σε κάθε μία από αυτές, εκτός εάν ο εργαζόμενος επιθυμεί να παραμείνει σε τμήμα βαρύτερης κατηγορίας.

6. Οι μετακινήσεις γίνονται τακτικά κατ’ έτος, εξετάζοντας τις σχετικές αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος Νοεμβρίου στη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τις ανάγκες της υπηρεσίας και το ιστορικό μετακινήσεων του νοσηλευτή.

7. Οι μετακινούμενοι γνωρίζουν τουλάχιστον 15 μέρες νωρίτερα την μετακίνησή τους, εκτός εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών. Οι μετακινήσεις θα γίνονται με έναρξη την αρχή του επόμενου μήνα, εκτός έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης.

8. Έκτακτες μετακινήσεις πραγματοποιούνται όποτε υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη. Η επιλογή του μετακινούμενου γίνεται με τα γενικά κριτήρια μετακινήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις μετακινήσεων που υφίστανται.

9. Κάθε εργαζόμενος μετά την πάροδο 10 ετών, εάν επιθυμεί, δικαιούται μετακίνησης ανεξαρτήτου τμήματος

10. Στο προσωπικό με περισσότερα από 10 χρόνια σε ελαφρύ τμήμα ή 8 σε βαρύ, εξετάζεται αυτοδίκαια η μετακίνησή τους. Σε κάθε περίπτωση, η παραμονή στην ελαφριά κατηγορία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 χρόνια του βίου εκτός κι αν συντρέχουν σοβαρές προϋποθέσεις (παρ.14).

11. Κανένας εργαζόμενος δεν παραμένει σε μόνιμο πρωινό ωράριο πέραν της 5ετίας, εάν δεν υπάρχει σοβαρή αιτιολογική βάση και ειδικά πριν την εξάντληση των 2/3 του εργασιακού του βίου (εξαιρουμένων της περίπτωσης της παρ. 15&14)

12. Εργαζόμενοι που επιθυμούν να εργαστούν σε εξειδικευμένο τμήμα, υποβάλλουν αίτημα στη Ν.Υ., η οποία συνεκτιμά τις ανάγκες της υπηρεσίας, τα έτη υπηρεσίας, τα τμήματα που έχει εργαστεί ο ενδιαφερόμενος, το επίπεδο των σπουδών και τις εξειδικεύσεις του.

13. Ο χρόνος μακροχρόνιας απουσίας (αναρρωτικές, εκπαιδευτικές κ.ά. άδειες) δεν προσμετράται στο χρόνο παραμονής στο τμήμα. Μετά από μακροχρόνια απουσία, ο εργαζόμενος τοποθετείται εκ νέου από τη Νοσηλευτική Διεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη τις παρ. 5 & 14 και την επιθυμία του εργαζομένου.

14.Σε περίπτωση που η αίτηση μετακίνησης αφορά λόγους ασθένειας ή εργατικού ατυχήματος, αυτή αιτιολογείται από αρμόδια πιστοποιημένη αρχή, έκθεση από τον ιατρό εργασίας, υγειονομική επιτροπή (ΚΕΠΑ). Άλλες περιπτώσεις, π.χ. κοινωνικά ζητήματα, εξετάζονται κατά περίπτωση και αιτιολογημένα με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζόμενων και την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων. Οι διευκολύνσεις και μετακινήσεις σε άτομα με προβλήματα υγείας θα επανεξετάζονται για την εξακολούθηση ύπαρξης του προβλήματος.

15. Επισκέπτες/επισκέπτριες υγείας και μαιευτές/μαίες μπορούν να μετακινούνται μόνο σε τμήματα που προβλέπεται να καλύπτουν.

16. Κάθε νοσηλευτής έχει ατομικό φάκελο με τα τυπικά προσόντα και το ιστορικό μετακινήσεων που τον συνοδεύει και διατηρεί το Γραφείο Νοσηλευτικής Διεύθυνσης.

17. Δε γίνονται μετακινήσεις σε θέσεις με αλλότρια καθήκοντα.

http://ygeionomikoi.gr/