ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3984 - Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις.