Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας - Νεογνολογική Κλινική και Εντατική Νοσηλεία Νεογνών, Γ. Ν. Θ. Ιπποκράτειο.