Συγκρότηση Επιτροπών Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Υπουργική Απόφαση)